Victoria

Bij het opruimen van ons huis in verband met de ophanden zijnde verhuizing kom ik leuke dingen tegen. Zo vond ik een tweetal heel oude verzekeringspolissen, afkomstig uit de nalatenschap van mijn ouders:

In 1947 sloten mijn ouders voor mij bij N.V. Verzekeringsbank “Victoria” een overlijdensverzekering af: na mijn overlijden zou aan mijn ouders een kapitaal van f 300,= worden uitbetaald. De premie bedroeg f 0,12 per week, gedurende dertig jaar. 

Wekelijks kwam de verzekeringsagent, de heer Ponne de premie innen. Volgens de polis bij vooruitbetaling op de eerste werkdag van iedere week.
In gedachten zie ik de man, een markante persoonlijkheid in het Meppel van die tijd, nog aan komen fietsen, met zijn eeuwige pijp in de mond. Hij stapte af, zette zijn fiets met van die zwarte handmoffen tegen het hekje voor ons huis en belde aan. Nadat hij na het innen van de premie de kwitantie had uitgeschreven, wilde hij meestal nog wel een praatje blijven maken.  

Kennelijk vonden vader en moeder het uit te keren bedrag niet hoog genoeg, want in 1951 kwam er een tweede polis: verzekerd kapitaal f 200,=, premie f 0,08 per week, eveneens  gedurende dertig jaar.
Een verzekerd kapitaal van f 500,=, tegen een wekelijkse premie van f 0,20 per week, bedragen die ons in deze tijd doen glimlachen. 
Maar laten we het eens om gaan rekenen naar 2018:
Volgens het CBS komt die f 500,= van toen overeen met € 2061 nu. En de wekelijkse premie van f 0,20 met  € 0,82 nu.  
Je kunt er geen uitvaart van betalen, maar toch een redelijk bedrag. En die premie komt aardig overeen met de premie die je nu zou betalen voor een dergelijk bedrag. Maar stel je voor in deze tijd: een verzekeringsagent die wekelijks aan de deur komt om € 0,82 te innen …

Nadat mijn vader in 1988 was overleden, kwam mijn moeder met de beide polisbladen op de proppen. Dus werd een verzekeringsagent van (inmiddels) Victoria Vesta opgetrommeld, die er voor heeft gezorgd dat ik naast verzekerde nu ook verzekeringnemer ben.
Deze drie papieren heb ik inmiddels goed opgeborgen in de map met uitvaartverzekeringen, dan kunnen mijn nabestaanden te zijner tijd die f 500,= (€ 227,=) innen.
Toch goed voor zo’n zestig glazen wijn tijdens de viering van mijn leven na de crematieplechtigheid. 

Klik op de plaatjes voor een vergroting.